Styret

Styret

Styret består av 5 medlemmer som er valgt av generalforsamlingen.

Styreleder

Lasse Aalberg
TG 148
Mob: 975 10 006

lasse.aa@online.no

Nestleder

Kjell Magnar Dølmo
TG 94
Mob: 472 41 785

km-doelm@online.no

Sekretær

Eva Gjærde
TG 164
Mob: 990 06 505

egjaerde@gmail.com

Styremedlem

Elisabeth Sylte
TG  174
Mob: 909 20 806

elisabeth.sylte@sjomatnorge.no

Styremedlem

Joakim Holmberg
TG 22
Mob: 974 99 061

joakimkihlholmberg@msn.com

1. varamedlem

Tor Inge Jutvik
TG 90
Mob: 936 33 454

Tor.inge.jutvik@gmail.com