Styret

Styret

Epost til styret sendes til tonstadborettslag@styrepost.no

Styret består av 5 medlemmer som er valgt av generalforsamlingen.

Styreleder

Elisabeth Sylte
TG 174
Mob: 909 20 806

elisabeth.sylte@sjomatnorge.no

Nestleder

Kjell Magnar Dølmo
TG 94
Mob: 472 41 785

km-doelm@online.no

Styremedlem

Tor Inge Jutvik
TG 90
Mob: 936 33 454

Styremedlem

Monica A. Jacobsen
TG  208

Styremedlem

Alf Robert Karlsen
TG 36

1. varamedlem

Linda Berglund

Sammen skaper vi et godt bomiljø