Skader, vannlekasjer ol.

Skader, vannlekkasjer ol.

Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB.

Sammen skaper vi et godt bomiljø