HMS

Styret har byttet leverandør av HMS systemer til borettslaget. Grunnen til byttet er lavere kostnader, samt et enklere system for å drive hms arbeidet. Skal det være noen avvik som skjer på fellesområdene så meld til Styreleder.

 

Vårt borettslag har som målsetning å ha et godt og trygt bomiljø.

 1. Vi skal jobbe kontinuerlig for å forebygge at det oppstår brann, og gjennomføre tiltak for å redusere omfanget av et evt. branntilløp.
 2. Vi skal ha fungerende evakuerings- og beredskapsplaner dersom en brann allikevel oppstår
 3. Vi skal jobbe aktivt for å unngå ulykker på borettslagets område og ved våre arrangementer.
 4. Vi skal bidra til å ivareta det ytre miljøet ved fornuftig avfallsbehandling.

Styret har ansvaret for at:

 • Planer og kartlegginger i HMS-systemet blir gjennomført
  • kartlegging og vurdering av risikoforhold
  • handlingsplan
 • Feil og mangler vedr. HMS som rapporteres blir fulgt opp
 • Det er etablert nødvendige rutiner og tiltak for å sikre at fellesområder og fellesaktiviteter er utformert på en trygg og sikker måte, herunder
  • Brannsikring
  • Trapper, gangveier, lekeplasser og tun
  • Elektriske anlegg
  • Trafikksikring
  • Avfallshåndtering
  • Dugnadsarbeid

Andelseierenes oppgaver:

Andelseier er ansvarlig for å vedlikeholde brannvarslings- og slokkeutstyr i egen bolig.

Alle beboere anmodes om å være oppmerksomme på HMS-forhold i det daglige, og rapportere feil og mangler til styret. Eks. på HMS-forhold er bl.a rømningsveier, slokkeutstyr og merking i fellesområdene, orden og renhold, strøing og glatte partier, løse rekkverk, fel på lekeapparater, dårlig belysning osv.

Sammen skaper vi et godt bomiljø