Husdyrhold

HUSDYRHOLD

Enhver borettshaver som har husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid og passe på at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på borettslagets område. Forbud mot enkelte dyr må respekteres.

Vær oppmerksom på at mating av dyr og fugler og matrester som etterlates utendørs lett kan trekke rotter og mus til husene.

KATTEHOLD I TONSTAD BORETTSLAG

Generalforsamling 09.05.89 vedtok FORBUD mot kattehold i Tonstad Borettslag, etter forslag fra velforeningen.

Vedtaket trer i kraft 01.06.89. Fra 01.06.89 er det ikke lov å anskaffe seg katt i borettslaget.

Unntak fra forbudet kan gis hvis katten(e) holdes inne eller i bånd. Etter skriftlig søknad kan styret i Tonstad Borettslag i slike tilfeller gi dispensasjon.

Last ned skjema for søknad om husdyrhold her: soknad_dyrehold.pdf

Sammen skaper vi et godt bomiljø