Filterbytte

Det årlige filterbytte og ettersyn/kontroll av ventilasjonsanleggene ventes å starte i Januar 2016. Nærmere informasjon om dato kommer fra Trønderblikk noen dager i forkant. Det er pålagt at dette blir gjennomført, ref. tidligere informasjon. Det er påbudt i vedtektene at ventilasjonsapparatet alltid skal være påslått, også ved bortreise.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *