Kategoriarkiv: Uncategorized

HMS

Styret har byttet leverandør av HMS systemet til borettslaget. Grunnen til byttet er lavere kostnader, samt et enklere system for å drive hms arbeidet. Skal det være noen avvik som skjer på fellesområdene så meld til Styreleder.

 

Filterbytte

Det årlige filterbytte og ettersyn/kontroll av ventilasjonsanleggene ventes å starte i Januar 2016. Nærmere informasjon om dato kommer fra Trønderblikk noen dager i forkant. Det er pålagt at dette blir gjennomført, ref. tidligere informasjon. Det er påbudt i vedtektene at ventilasjonsapparatet alltid skal være påslått, også ved bortreise.

 

Avlesning vannmålere

Det er tid for ny avlesing av vannmålere, blankett ble delt ut dagen før fristen, og andelseierne melder inn forbruket til kommunen. Avlesningskortene kom sent, og vi har frist ut året. Gjør det tvert så slipper vi en stipulert målerstand som vil gi høyere kostnader for borettslaget. Trenger noen hjelp til avlesning, kontakt Lasse Aalberg.

 

Barnepark

Barneparken er utleid til Tiller Håndball. De vil bruke huset til møter samt oppbevaring av diverse artikler. Styret vil ikke tillate noen parkering utenfor huset, men kun tilbringertjenester. Tiller håndball har forpliktet seg til å vedlikeholde bygget, samt å holde det vedlike. Skal det være noe kommentarer til dette så kontakt styreleder.