Bomiljøgruppe

Tonstad Borettslag har ingen Velforening grunnet generalforsamlingsvedtak om i nedlegge denne. Styret jobber med å kunne etablere en bomiljøgruppe. Forslag om dette sendes styreleder.

Sammen skaper vi et godt bomiljø