Barnepark

Barneparken er utleid til Tiller Håndball. De vil bruke huset til møter samt oppbevaring av diverse artikler. Styret vil ikke tillate noen parkering utenfor huset, men kun tilbringertjenester. Tiller håndball har forpliktet seg til å vedlikeholde bygget, samt å holde det vedlike. Skal det være noe kommentarer til dette så kontakt styreleder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *