Avlesning vannmålere

Det er tid for ny avlesing av vannmålere, blankett ble delt ut dagen før fristen, og andelseierne melder inn forbruket til kommunen. Avlesningskortene kom sent, og vi har frist ut året. Gjør det tvert så slipper vi en stipulert målerstand som vil gi høyere kostnader for borettslaget. Trenger noen hjelp til avlesning, kontakt Lasse Aalberg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *